RODO

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. informuję, iż:
 1. Administratorem przekazanych przez Państwo danych osobowych jest AJA-ALKON SPÓŁKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą SPÓŁKA KOMANDYTOWA Przemysłowa 7, 89-600 Chojnice
 2. Państwa dane osobowe pozyskane przez nas w związku ze sprzedażą naszych wyrobów i oferowaniem usług są wykorzystywane w celach:
  • a. zawarcia i wykonania przez nas umowy / zamówienia przez okres trwania umowy / realizacji zamówienia i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust 1b) RODO);
  • b. wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych np.
   i. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych
   ii. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami;
  • c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.
 3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać
  a. przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury;
  b. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;
  c. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. dane podatkowe;
 4. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku chęci otrzymania faktury, zawarcia umowy, realizacji zamówienia niezbędne abyśmy mogli takie dokumenty dla Państwa przygotować.
 5. Mogą do nas Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
  a. dostęp do swoich danych osobowych (o informacje o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
  b. sprostowanie (poprawienie) danych;
  c. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
  d. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych);
  e. przeniesienia danych do innego administratora.
 6. Z praw tych możecie Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie naszej Firmy lub dzwoniąc pod kontaktowy numer telefonu podany na naszej stronie internetowej
  Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 7. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.
 8. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wskażemy: ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Jeśli wykorzystywane przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy / realizacji zamówienia, obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwić np. wykorzystanie państwa danych do celów marketingowych, promocyjnych. Udzieloną zgodę możecie państwo w każdej chwili wycofać.
 10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 11. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 12. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


AJA ALKON - hurtownia artykułów gospodarstwa domowego
webmaster

Jesteś 537955 odwiedzającym tą stronę od 1 marca 2004 roku
Strona korzysta z plikow cookie. Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania ustawień oraz prowadzenia statystyk odwiedzin strony. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do plikow cookies w Twojej przegladarce. Korzystajac ze strony wyrazasz zgode na uzywanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegladarki.
AJA Alkon A. Kęsik Spółka Jawna
77-300 Człuchów
ul. Mieszka I 2A